Le JAB publié dans l'ArchIndex.fr '11

09/03/2011
JAB

09/03/2011
JAB

16/02/2011
JAB

01/02/2011
JAB

10/01/2011
JAB

29/11/2010
JAB

16/11/2010
JAB

07/11/2010
JAB


12/05/2010
JAB

25/04/2010

17/04/2010
JAB

17/04/2010
JAB

17/04/2010
JAB

De JAB op Facebook

30/03/2010
JAB
Om zijn communication met zijn leden te verbeteren kunt U nu de JAB ook op Facebook terug vinden

JAB-café '8

25/03/2010
JAB

25/03/2010
JAB

22/01/2010
JAB

JAB-action '01 - uitnodiging van de Orde

20/09/2009
JAB
De JAB werd officieel uitgenodigd (.pdf) om aan de volgende vergaderingen van de Brusselse Kamer van de Franstalige en Duitstalige Raad deel te nemen. Volgens de Provinciale Raad van Brabant moeten alle vragen en voorslagen rond de jaarlijkse bijdrage op nationaal en dus op regionaal niveau gesteld worden.

Tegelijkertijd, werd de JAB ook door de ARiB (Architects in Brussels) uitgenodigd om rond deze vragen te debatteren (.pdf).

De JAB zal U natuurlijk op de hoogte houden.

JAB-action '01 - antwoord van de Orde

18/06/2009
JAB
De JAB heeft maandag een antwoord van de Orde gekregen (.pdf). Niks uitzonderlijk, de brief word naar het Nationaal Raad door gestuurd.

De JAB word ook officieel uitgenodigd aan de volgende vergadering van de Provinciale Raad van Brabant (na de vacanties) om zijn eisen voor te stellen.

JAB-action '01

10/06/2009
JAB
Na één jaar ideeën uitwisseling met zijn leden, zet de JAB zijn eerste actie op rails.

De volgende drie eisen blijken de meest belangrijk te zijn, en worden daarom ook als prioritair beschouwd: "Aan de praktijk van valse zelfstandige een eind maken", "(Her)definiëren van de taak van de architect", "Een echt rechtvaardige bijdrage".

Deze maandag 8 juni 2009, heeft de JAB twee brieven gestuurd.

De eerste werd aan de Orde gestuurd. De JAB heeft eerst gevraagd om deel te mogen nemen aan de vergaderingen der Provinciale Raad van Brabant. Tweedens, heeft de JAB ook gevraagd om de jaarlijkse bijdrage evolutief te definiëren (bv. in functie van het aantal bouwaanvragen en/of totaal jaarlijkse bebouwde oppervlakte). Als tijdelijke en overgangs alternatief, slaagt de JAB voor dat zelfstandige architecten, die voornamelijk, als onderaannemer, voor één opdrachtgever werken, van een verlaagde bijdrage profiteren.

Anderzijds, om het statuut van werknemer bij architecten en stagiair-architecten in het algemeen, en bij diegene die als onderaannemer voor een opdrachtgever werken in het bijzonder, te bevorderen, werd de tweede brief van de JAB aan de RSVZ gestuurd.

De brief aan de Orde lesen (.pdf).
De brief aan de RSVZ lesen (.pdf).
Bijde zijn in het frans.

05/03/2009
JAB

20/02/2009
JAB

Voorstelling van de JAB betreffende de nieuwe stage regeling.

28/09/2008
JAB
 

Orde der Architecten: verkiezingen

06/09/2008
JAB
 

Orde der Architecten: nieuwe stage regeling

27/08/2008
JAB
 

JAB-café '00

10/06/2008
JAB
Dinsdag avond, tussen 18:30 en 21:30 vond de aller eerste JAB-café plaats. De JAB had die avond de gelegenheid om grondig zijn eisen te confronteren aan de mening van een kleine groep Architecten en stagiair Architecten. In het algemeen, heeft de JAB de indruk dat hij juist gemikt heeft en dat er een grote vraag is om het uitoefen van het beroep te verbeteren.

De JAB bedankt Thomas Blariau die enkele mooie fotos heeft genomen. Deze zijn hier te zien.

Nog een zeer grote dank aan allen die aanwezig waren. Tot binnen kort.

JAB website.

26/05/2008
JAB
De JAB is fier U zijn website voor te stellen.
...

Les photos du dernier JAB-café

Photos © Blariau Thomas